سه شنبه ١٣٩٦/١١/٣    EN

منوی کاربران
  ابزارهای ممیزی
مصاديق حاكميت باليني 92
فرم خود ارزيابي
جدول زمان بندي دومين جشنواره حاكميت باليني
اولويت هاي برنامه حاكميت باليني
بيشتر >>
 
  كميته ها
آموزش و مهارت‌بخشی
اثر بخشی
ممیزی بالینی
طرح تکریم ارباب رجوع
بيشتر >>
 
  مطالب آموزشي
مركز مراقبتهاي داروئي (بيمارستان افضلي پور/ نشريه شمار37/36/35)
ارتباط صحيح وتوجه به نيازهاي عاطفي كودك
طبقه بندی عوامل دخیل در وقوع حادثه
نحوه مراقبت از كتترها و لوله هاي متصل به بيماران بستري
بيشتر >>
 
  تجارب موفق
بیمارستان باهنر
شبکه سیرجان
شبکه زرند
شبکه شهربابک
بيشتر >>
 
  دستورالعمل ها
متمم مصاديق و آئين نامه هاي همراه
جدول استاندارد هاي الزامی
فرم گزارش بيمارستان به دانشگاه بر اساس خود ارزيابي
 
  دوستدار ايمني بيمار
چك ليست 20 استاندارد الزامي(با تشكر از بيمارستان افضلي پور)
FMEA
بيمارستان دوستدار ايمني
TO ERR IS HUMAN
بيشتر >>
 
  تلفيق و عوارض جانبي دارويي
فهرست داروهاي پر خطر
ليست داروهاي مشابه
فهرست داروهاي خود به خود متوقف شونده
آنتي دوت مصرفي در برخي از مسموميت ها
بيشتر >>
 
آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٤١٢٢٧
 ایـن مـاه : ١٩١
 ایـن هـفتـه : ٢٥٥
 دیـروز : ٢٩
 امـروز : ٦٩


  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـارنظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟